Perfil del contractant

Formació Àrea d’Aportació de Residus al nucli de Matamala

(Amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona )

Sala Polivalent 2a Fase

Sala Polivalent 1a Fase

  • Per obtenir el plec de clàusules, el projecte i els plànols accediu aquí.
  • Termini de presentació de sol·licituds: fins el proper 29/04/2011 a les 14 hores.
  • Requeriment de documentació
  • Obertura de sobres:
    • sobre 1 (acte no públic): 02/05/2011 a les 13 hores.
    • sobre 2 (acte públic): 04/05/2011 a les 13 hores.
  • Adjudicació