Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IMPOST DE VEHICLES     

IBI URBANA     

IBI RÚSTICA     

AIGUA     

DEIXALLES     

CEMENTIRI    

MAIG-JUNY

MAIG-JUNY

OCTUBRE

JULIOL-DESEMBRE

AGOST-OCTUBRE

Parròquia

Lloc i horari de pagament

L’IBI Urbana i Rústica s’haurà de pagar al:

Consorci de Recaptació Ripollès – Cerdanya

Adreça: c/Indústria, 27 – 17500 Ripoll

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

L’Aigua s’haurà de pagar a:

Ajuntament de Les Llosses

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Actualment el IVTM i les Deixalles es paguen al Consorci Recaptació Ripollès-Cerdanya.