Edictes

Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7518 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a la construcció d'una nau agrícola i ramadera
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7250 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 131-0 Edicte: 6115 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del projecte d'actuació específica de modificació de la planta i el tractament de la bassa de lixiviats de l'abocador clausurat Ripollès-3 al municipi de les Llosses
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5159 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5158 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2899 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11105 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 10987 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10121 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9274 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022