Edictes

Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11779 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de les ordenances per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11527 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de les bases i la convocatòria d'una placa de funcionari d'arquitecte municipal, en el marc del procés d'estabilització, per concurs oposició
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11149 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Convocatòria del procés de selecció d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral, grup de classificació C2, pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9853 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9802 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9810 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 160-0 Edicte: 7518 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a la construcció d'una nau agrícola i ramadera
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7250 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 131-0 Edicte: 6115 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del projecte d'actuació específica de modificació de la planta i el tractament de la bassa de lixiviats de l'abocador clausurat Ripollès-3 al municipi de les Llosses
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5159 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022