Edictes

Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5159 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5158 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2899 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11105 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 10987 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10121 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9274 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9257 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a 2022
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8470 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del Projecte d'actuació específica en SNU per a la legalització d'un centre de recollida d'animals domèstics
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 13/2021