Edictes

Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2634 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública dels expedients de modificació de crèdit 4/2021 i 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1418 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Convocatòria de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 847 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de peó de brigada, grup E, en règim laboral fix
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8741 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8339 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7070 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació incial de la modificació de la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6602 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6580 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5947 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'anul·lació i cancel·lació de les obligacions reconegudes pendents de pagament i dels drets reconeguts pendents de cobrament integrats en l'agrupació de pressupostos tancats