Edictes

Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2175 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del projecte d'obres a la coberta de Ca les Mestres
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1435 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Modificació de retribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1420 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9483 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9452 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8416 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8415 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7032 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6425 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte referent a l'organització i delegacions