Edictes

Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8741 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8339 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7070 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació incial de la modificació de la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6602 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2020
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6580 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 5947 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'anul·lació i cancel·lació de les obligacions reconegudes pendents de pagament i dels drets reconeguts pendents de cobrament integrats en l'agrupació de pressupostos tancats
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5876 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 159-0 Edicte: 5875 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de la modificació de les Bases d'execució del pressupost
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4827 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 02/2020, 03/2020 i 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3601 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 02/2020, 03/2020 i 04/2020