Edictes

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11105 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 10987 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10121 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9274 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9257 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a 2022
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8470 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del Projecte d'actuació específica en SNU per a la legalització d'un centre de recollida d'animals domèstics
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 13/2021
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5335 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de consolidació del talús del camí de Viladonja a la riera de Merlès
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4771 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020