Edictes

Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5335 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de consolidació del talús del camí de Viladonja a la riera de Merlès
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4771 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3847 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3825 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial del projecte d'obres de consolidació del talús del camí de Viladonja a la riera de Merlès
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2634 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública dels expedients de modificació de crèdit 4/2021 i 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1418 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Convocatòria de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 847 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de peó de brigada, grup E, en règim laboral fix
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 791 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8741 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021