Edictes

Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4827 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 02/2020, 03/2020 i 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3601 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit núm. 02/2020, 03/2020 i 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3335 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2175 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del projecte d'obres a la coberta de Ca les Mestres
Exercici: 2020 Bop: 43-0 Edicte: 1435 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Modificació de retribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1420 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9483 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9452 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8416 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2019