Edictes

Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5192 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4392 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4101 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'informació pública de la modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4100 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit número 1/2019 i 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2802 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'informació pública dels expedients de modificació de crèdit núm. 1/2019 i 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11268 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10458 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10348 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 199-0 Edicte: 8724 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7039 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018