Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

AMBULÀNCIES DE RIPOLL

CREU ROJA – Urgències

CREU ROJA – Informació

CAP DE RIPOLL

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

ICS- INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Telèfon

972 730 422

972 222 222

972 200 415

972 700 159

972 730 013

061

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400