11 gener 2023
CALENDARI DE TRASTOS 2023- LES LLOSSES Recollida: 3r divendres de gener, abril, juliol i octubre
13 octubre 2022
AJUTS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE L’ Ajuntament  ha rebut una subvenció per import de 24.554,25 €-expedient RI53135021-en l
13 octubre 2022
ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA   Fons econòmic de caràcter extraordinari La Junta de Govern de la Diputació de Girona
30 desembre 2022
PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, GRUP C2 anunci convocatoria estabilitzacio C2 - PUBLICACIÓ BOPG N
13 octubre 2022
ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA   Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Gi