+
27 abril 2014
El senyor Adolfo Rubio Alòs ha estat escollit Jutge de Pau Substitut del municipi de les Llosses pel ple de l’Ajuntament. Resta pende