13 octubre 2022
AJUTS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE L’ Ajuntament  ha rebut una subvenció per import de 24.554,25 €-expedient RI53135021-en l
13 octubre 2022
ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA   Fons econòmic de caràcter extraordinari La Junta de Govern de la Diputació de Girona